CBD – léčivá složka konopí

CBD

Už jste se někdy setkali s touto zkratkou a víte, co se pod ní skrývá? Pokud ne, tak jste na správném místě. Až někde uvidíte tuto zkratku, pravděpodobně to bude ve spojitosti s konopím. To už není tak velkou neznámou a zejména na poli rekreačních drog patří mezi poměrně často užívané. Konopí se dělí na dva základní druhy, konkrétně konopí seté (cannabis sativa) a konopí indické (cannabis indica). Konopí seté (někdy také technické) je běžně používanou surovinou v zemědělském průmyslu, buď pro krmné směsi, nebo průmyslovou výrobu – například lan. Zato konopí indické má mnohonásobně vyšší obsah takzvaných kanabinoidů a proto se pěstuje u jednotlivců na zahradách s cílem kouření samičích květů. Nutno dodat, že jakékoliv přechovávání konopí s obsahem THC (tetrahydrokanabinol) vyšším než 0,3% může být hodnoceno jako přestupek, v případě prodeje dokonce jako trestný čin. Jedná se tedy o nelegální činnost.

Zpět ale k CBD, které nás bude dnes zajímat. CBD je společně s THC jednou ze základních složek konopí, zejména pak cannabis indica, přičemž některé rostliny se přímo šlechtí pro co nejvyšší obsah CBD. Většina provedených studií se v minulosti zajímala primárně o THC, kdy CBD bylo opomíjeno. Některé z novějších prací však naznačují, že právě CBD může mýt mnoho farmaceutických účinků. Je však třeba ho brát v izolované formě, čili kouření trávy není ta správná cesta jak využít benefity CBD.

V tomto článku se pokusím popsat vše důležité ohledně CBD, zejména pak:

  • Jak se získává a je vůbec legální?
  • Potenciální benefity
  • Existují rizika při užívání?
  • Jak přesně v těle funguje?

Získávání CBD

Samotné CBD se syntetizuje z rostlin konopí. Jak jsem výše zmiňoval, pěstování rostlin konopí pro vlastní potřebu je stále poněkud problematické a v domácích podmínkách je syntéza CBD prakticky nemožná. CBD se tedy získává většinou v laboratořích pro lékařské účely, případně se přidává do některých potravinářských výrobků, které zatím na trhu nejsou úplně obvyklé. Pokud bychom se bavili o domácím užívání, lze použít různé vaporizéry, které jsou k dostání, nově také v podobě žvýkacích pytlíků, které připomínají žvýkací tabák, avšak neobsahují ani tabák, ani nikotin, a jiných potravin, jako jsou žvýkačky, lízátka a podobně. Kouření v podobě jointu zahřeje konopí na příliš vysokou teplotu a CBD tak ztrácí svoje léčebné účinky, navíc tato metoda užívání obnáší podobná rizika jako kouření cigaret (rakovina plic,…).

Co nám ale na pěstování rostlin konopí říká zákon?

V USA je CBD legální tehdy, pokud je CBD získáváno z rostlin s obsahem THC do 0,3%, v některých státech ale konopí i s vyšším obsahem legální je.

V rámci českého zákona si dovolím citovat server legalizace.cz, který říká:

  • ,,Neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy: v malém množství v přestupkovém řízení; v množství větším než malém v řízení trestním.“
  • ,,Za neoprávněné přechovávání malého množstvíjakékoliv drogy pro vlastní potřebu může být dle zákona o návykových látkách (č. 167/1998 Sb.) v přestupkovém řízení uložena pokuta až do výše 15 000 Kč.“
  • ,,Za neoprávněné pěstování rostliny konopí pro vlastní potřebuv množství větším než malém může být uložen trest odnětí svobody až na šest měsíců, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.“

Tyto tři body považuji za nejlépe dokumentující situaci ohledně konopí v česku, zákon, který má toto na starosti, je pochopitelně mnohem obsáhlejší. Jenom pro zajímavost doplním, že pojmem malé množství se rozumí 10g sušené marihuany.

Na českém trhu je CBD k dostání nejčastěji v podobě CBD oleje, který je v naší zemi legální, a některých potravinách, které jsem zmiňoval o několik řádků zpět. Nelegální složkou konopí je pouze THC.

konopí – detail květu

Benefity CBD

Účinky CBD jsou nejčastěji spojovány s obtížemi, jako jsou bolest, strach, úzkost ochrana nervových buněk, protizánětlivé účinky a také pozitivní vliv na některá onemocnění (cukrovka, roztroušená skleróza, bipolární porucha). Poměrně dobře prozkoumaný účinek CBD byl v případě dvou vzácných forem epilepsie. Některé výsledky naznačují dokonce kladný vliv v případě léčby rakoviny, avšak pro jasný výsledek si musíme ještě chvíli počkat. CBD můžou také využít ti, kteří trpí poruchami spánku a jak víme, kvalitní spánek je velice důležitou složkou zdraví. Většina prováděných výzkumů má však jeden pochybný společný ukazatel, a to takový, že studie byly prováděny na myších. Lze jen odhadovat, jakou funkci bude mít CBD v případě lidského organizmu, který disponuje jinými metabolickými drahami a ani zdaleka nežije pouze v uzavřeném prostředí laboratoře. Výsledky však naznačují slibný konec.

Existuje něco, na co si dát v případě užívání pozor?

V případě malých dávek, což znamená většina produktů k dostání na trhu, pro většinu lidí CBD nepředstavuje žádné riziko. V případě vysokých dávek (čehož je dost problematické dosáhnout) může v některých případech docházet k chvilkovému oslabení paměti, koordinace, schopnosti rozhodovat se nebo k omezení chuti k jídlu a sníženému močení. Tyto příznaky jsou ale oproti THC v mnohem slabší míře a to pouze v minimu případů. Prozatím jsou však provedené studie bez jasného závěru týkajícího se zdravotních rizik, jelikož byly prováděny po krátkou dobu, za kterou nebylo možné definitivně stanovit rizika dlouhodobého užívání. Samotná světová zdravotnická organizace (WHO) vydala prohlášení, že prozatím neexistuje spojení mezi zdravotními problémy a užíváním CBD.

Jak CBD působí?

Prozatím nebylo popsáno a prozkoumáno mnoho nervových drah, ve kterých CBD působí. Zdá se však, že CBD nepůsobí primárně na receptory CB1 a CB2, na které působí THC. Už tyto dva receptory jsou součástí řekněme nedávno (na poli vědy) objeveného endokanabinoidního systému (rok 1992), který zdá se být důležitý z hlediska ovlivnění homeostázy v kladném slova smyslu. Působení CBD jde v kontrastu s působením THC, čili snižuje pocit, který se dá nejlépe popsat anglickým slovem ,,high“, které se ve spojitosti s THC nebo marihuanou, chcete-li, používá často. Kromě výše uvedených receptorů působí CBD na široké spektrum jiných, za zmínku stojí receptor nazývaný TRPV1, který se pojí s bolestí a stresovou odpovědí organizmu nebo receptory spojené se záněty, strachem a úzkostí.

Existuje doporučená dávka?

Na tuto otázku se momentálně nedá jasně odpovědět, jelikož prováděné studie obvykle pracují s výrazně odlišným množství začínajícím na 5mg/den až po více než 100mg/den. Jako jediné doporučení se dá vzít takové, že je dobré začít na co nejnižší dávce za den a osobně si vyzkoušet, jestli CBD má, nebo nemá smysl užívat. Konzumaci výrobků obsahujících CBD je dobré diskutovat s lékařem, obzvláště pokud trpíte některou z nemocí, kvůli které užívání zvažujete. Pokud by ale někdo chtěl užívat vysoké množství CBD, vyjde ho to docela draho, jelikož výrobky obsahující tuto látku se pohybují v cenovce nad tisíc korun.

Jestli Vás CBD zaujalo, prozkoumejte internet, kde se dají některé výrobky sehnat, běžně v krámu ho zatím nehledejte. Jedná se o zajímavé téma na poli doplňků výživy, ale podobně jako všechny novinky není detailně prozkoumaný. Otestovat ale, jestli pomůže v případě bolesti nebo zánětu stojí za zvážení, zejména pokud klasická medicína nepomáhá.


Seznam použité literatury

1) PATEL, Kamal, 2019. CBD. Examine [online]. 21. 4. 2019, 2019 [cit. 2020-01-11]. Dostupné z: https://examine.com/supplements/cbd/#ref22
2) ANDRE, CM, JF HAUSMAN a G GUERRIERO, 2016. Cannabis sativa: The Plant of the Thousand and One Molecules. Frontiers in plant science [online]. 4. 2. 2016, 2016 [cit. 2020-01-11]. DOI: 10.3389/fpls.2016.00019. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26870049
3) CORROON, J a JA PHILLIPS, A Cross-Sectional Study of Cannabidiol Users. Cannabis and cannabinoid research [online]. 1. 7. 2018, 2018, 152-161 [cit. 2020-01-11]. DOI: 10.1089/can.2018.0006. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30014038
4) BIŇOVEC, Adam, 2017. Aktuální zákon o konopí v ČR. Legalizace [online]. 19. 10. 2017, 2017 [cit. 2020-01-11]. Dostupné z: https://www.legalizace.cz/aktualni-zakon-o-konopi-v-cr/
5) CHEN, JW, LM BORGELT a AB BLACKMER, 2019. Cannabidiol: A New Hope for Patients With Dravet or Lennox-Gastaut Syndromes. The Annals of pharmacotherapy [online]. 2019(6), 603-611 [cit. 2020-01-11]. DOI: 10.1177/1060028018822124. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30616356
6) DE MELLO SCHIER, AR, NP DE OLIVEIRA RIBEIRO a DS COUTINHO, 2014. Antidepressant-like and anxiolytic-like effects of cannabidiol: a chemical compound of Cannabis sativa. CNS and neurological disorders drug targets [online]. 2014(6), 953-960 [cit. 2020-01-11]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24923339
7) HAMMELL, DC, LP ZHANG a F MA, 2016. Transdermal cannabidiol reduces inflammation and pain-related behaviours in a rat model of arthritis. European journal of pain [online]. 2016, 936-948 [cit. 2020-01-11]. DOI: 10.1002/ejp.818. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26517407
8) PHILPOTT, HT, M OʼBRIEN a JJ MCDOUGALL, 2017. Attenuation of early phase inflammation by cannabidiol prevents pain and nerve damage in rat osteoarthritis. Pain [online]. 2017, 2442-2451 [cit. 2020-01-11]. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000001052. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28885454
9) IFFLAND, K a F GROTENHERMEN, 2017. An Update on Safety and Side Effects of Cannabidiol: A Review of Clinical Data and Relevant Animal Studies. Cannabis and cannabinoid research [online]. 1. 6. 2017, 2017, 139-154 [cit. 2020-01-11]. DOI: 10.1089/can.2016.0034. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28861514
10) FISCHER, B, C RUSSELL a P SABIONI, 2017. Lower-Risk Cannabis Use Guidelines: A Comprehensive Update of Evidence and Recommendations. American journal of public health [online]. 23. 6. 2017, 2017 [cit. 2020-01-11]. DOI: 10.2105/AJPH.2017.303818. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28644037
11) MOUSLECH, Z a V VALLA, 2009. Endocannabinoid system: An overview of its potential in current medical practice. Neuro endocrinology letters [online]. 2009, 153-179 [cit. 2020-01-11]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19675519
12) CANNABIDIOL (CBD) Critical Review Report, 2018. World Health Organization [online]. 2018, 1-28 [cit. 2020-01-11]. Dostupné z: https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf

autor článku Jiří Sup

Jiří Sup

Mám ukončené bakalářské studium oboru regenerace a výživa ve sportu na Masarykově Univerzitě v Brně a pokračuji v navazujícím magisterském studiu oboru kondiční trenér. Baví mě téměř všechny sportovní aktivity, nepohrdnu kolektivními hrami, ani individuálními. Primárně se věnuji vzpírání, ve kterém závodím za TAK Hellas Brno. Zajímám se jak o pohyb, tak o stravu a doplňky výživy. Snažím se na sportovní trénink a stravu pohlížet racionálním způsobem, přičemž mým hlavním cílem je, aby byly tyto dva neoddělitelné aspekty pochopitelné pro co nejvíce lidí.

Podobné články

Hydro protein DH32

Green Jungle

Liposomální vitamín C – až 25x lepší vstřebatelnost

SARMs